Usage Statistics for www.transploni.at

Summary Period: August 2018
Generated 01-Sep-2018 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 5071
Total Files 2005
Total Pages 2462
Total Visits 1267
Total KBytes 10577
Total Unique Sites 560
Total Unique URLs 60
Total Unique Referrers 123
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 6 49
Hits per Day 163 259
Files per Day 64 129
Pages per Day 79 142
Sites per Day 18 44
Visits per Day 40 57
KBytes per Day 341 1411
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.54% 2005
Code 302 - Found 4.93% 250
Code 304 - Not Modified 1.24% 63
Code 404 - Not Found 54.29% 2753

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 195 3.85% 40 2.00% 61 2.48% 46 3.63% 28 5.00% 247 2.34%
2 137 2.70% 40 2.00% 53 2.15% 43 3.39% 18 3.21% 33 0.31%
3 149 2.94% 44 2.19% 52 2.11% 42 3.31% 15 2.68% 376 3.55%
4 130 2.56% 50 2.49% 56 2.27% 42 3.31% 25 4.46% 337 3.18%
5 220 4.34% 67 3.34% 90 3.66% 51 4.03% 25 4.46% 1205 11.39%
6 151 2.98% 38 1.90% 55 2.23% 47 3.71% 23 4.11% 358 3.38%
7 89 1.76% 31 1.55% 53 2.15% 30 2.37% 30 5.36% 47 0.44%
8 112 2.21% 13 0.65% 26 1.06% 18 1.42% 18 3.21% 285 2.70%
9 112 2.21% 30 1.50% 46 1.87% 17 1.34% 20 3.57% 94 0.89%
10 91 1.79% 20 1.00% 31 1.26% 21 1.66% 22 3.93% 173 1.64%
11 84 1.66% 8 0.40% 24 0.97% 13 1.03% 16 2.86% 11 0.11%
12 138 2.72% 56 2.79% 64 2.60% 30 2.37% 37 6.61% 849 8.02%
13 194 3.83% 73 3.64% 84 3.41% 28 2.21% 30 5.36% 147 1.39%
14 209 4.12% 99 4.94% 107 4.35% 32 2.53% 44 7.86% 489 4.62%
15 197 3.88% 84 4.19% 101 4.10% 31 2.45% 36 6.43% 85 0.80%
16 204 4.02% 123 6.13% 138 5.61% 51 4.03% 31 5.54% 236 2.23%
17 156 3.08% 73 3.64% 76 3.09% 47 3.71% 25 4.46% 472 4.46%
18 255 5.03% 97 4.84% 122 4.96% 57 4.50% 36 6.43% 280 2.65%
19 231 4.56% 129 6.43% 142 5.77% 54 4.26% 40 7.14% 1285 12.15%
20 193 3.81% 87 4.34% 101 4.10% 47 3.71% 30 5.36% 340 3.21%
21 196 3.87% 104 5.19% 122 4.96% 48 3.79% 28 5.00% 232 2.20%
22 166 3.27% 66 3.29% 82 3.33% 42 3.31% 36 6.43% 53 0.50%
23 145 2.86% 34 1.70% 53 2.15% 42 3.31% 19 3.39% 365 3.45%
24 259 5.11% 124 6.18% 141 5.73% 53 4.18% 44 7.86% 199 1.88%
25 168 3.31% 97 4.84% 110 4.47% 41 3.24% 33 5.89% 66 0.63%
26 235 4.63% 105 5.24% 126 5.12% 55 4.34% 39 6.96% 428 4.05%
27 157 3.10% 82 4.09% 93 3.78% 46 3.63% 27 4.82% 131 1.23%
28 95 1.87% 31 1.55% 44 1.79% 40 3.16% 12 2.14% 23 0.22%
29 120 2.37% 44 2.19% 65 2.64% 54 4.26% 22 3.93% 195 1.84%
30 185 3.65% 75 3.74% 95 3.86% 54 4.26% 28 5.00% 1411 13.34%
31 98 1.93% 41 2.04% 49 1.99% 45 3.55% 28 5.00% 126 1.19%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 135 2.66% 3 105 5.24% 3 111 4.51% 3 91 0.86%
1 2 84 1.66% 2 67 3.34% 2 68 2.76% 32 992 9.38%
2 4 128 2.52% 2 92 4.59% 3 93 3.78% 7 230 2.18%
3 3 122 2.41% 2 82 4.09% 2 91 3.70% 32 991 9.37%
4 3 101 1.99% 1 60 2.99% 2 73 2.97% 28 869 8.21%
5 3 108 2.13% 2 72 3.59% 2 80 3.25% 39 1218 11.52%
6 2 63 1.24% 0 30 1.50% 0 30 1.22% 1 41 0.38%
7 2 83 1.64% 1 41 2.04% 1 45 1.83% 2 52 0.49%
8 3 103 2.03% 1 46 2.29% 1 58 2.36% 7 212 2.00%
9 3 118 2.33% 1 48 2.39% 1 56 2.27% 6 195 1.84%
10 10 333 6.57% 3 112 5.59% 4 135 5.48% 9 294 2.78%
11 13 425 8.38% 3 122 6.08% 5 166 6.74% 16 498 4.71%
12 10 324 6.39% 2 91 4.54% 4 128 5.20% 9 281 2.66%
13 10 316 6.23% 2 73 3.64% 3 113 4.59% 8 253 2.39%
14 10 323 6.37% 3 119 5.94% 4 153 6.21% 5 149 1.41%
15 12 375 7.39% 3 103 5.14% 4 138 5.61% 5 145 1.37%
16 10 321 6.33% 3 110 5.49% 4 148 6.01% 14 440 4.16%
17 12 376 7.41% 3 99 4.94% 4 141 5.73% 3 78 0.74%
18 11 353 6.96% 1 57 2.84% 3 111 4.51% 7 228 2.16%
19 8 263 5.19% 2 65 3.24% 2 86 3.49% 7 218 2.06%
20 5 166 3.27% 3 108 5.39% 3 121 4.91% 58 1800 17.02%
21 4 140 2.76% 2 88 4.39% 3 97 3.94% 18 552 5.22%
22 4 154 3.04% 3 110 5.49% 3 102 4.14% 14 448 4.24%
23 5 157 3.10% 3 105 5.24% 3 118 4.79% 10 301 2.85%

Top 30 of 60 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1730 34.12% 1095 10.35% /
2 55 1.08% 3558 33.64% /stats/usage_201804.html
3 30 0.59% 67 0.64% /stats/ctry_usage_201711.png
4 23 0.45% 226 2.14% /stats/
5 11 0.22% 824 7.79% /stats/usage_201808.html
6 9 0.18% 472 4.47% /stats/usage_201709.html
7 8 0.16% 400 3.78% /stats/usage_201806.html
8 7 0.14% 11 0.11% /stats/daily_usage_201805.png
9 7 0.14% 9 0.08% /stats/hourly_usage_201709.png
10 7 0.14% 8 0.08% /stats/hourly_usage_201804.png
11 7 0.14% 6 0.06% /stats/hourly_usage_201805.png
12 6 0.12% 12 0.11% /stats/daily_usage_201804.png
13 6 0.12% 412 3.90% /stats/usage_201706.html
14 6 0.12% 315 2.97% /stats/usage_201805.html
15 6 0.12% 519 4.90% /stats/usage_201807.html
16 5 0.10% 4 0.04% /stats/ctry_usage_201708.png
17 5 0.10% 5 0.04% /stats/ctry_usage_201709.png
18 5 0.10% 4 0.04% /stats/ctry_usage_201712.png
19 5 0.10% 8 0.07% /stats/daily_usage_201709.png
20 5 0.10% 8 0.08% /stats/hourly_usage_201707.png
21 5 0.10% 14 0.13% /stats/usage.png
22 5 0.10% 341 3.22% /stats/usage_201707.html
23 5 0.10% 331 3.13% /stats/usage_201712.html
24 5 0.10% 348 3.29% /stats/usage_201803.html
25 4 0.08% 4 0.04% /stats/ctry_usage_201707.png
26 4 0.08% 2 0.02% /stats/ctry_usage_201801.png
27 4 0.08% 4 0.04% /stats/ctry_usage_201803.png
28 4 0.08% 7 0.06% /stats/ctry_usage_201805.png
29 4 0.08% 2 0.02% /stats/ctry_usage_201806.png
30 4 0.08% 9 0.08% /stats/ctry_usage_201807.png

Top 10 of 60 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55 1.08% 3558 33.64% /stats/usage_201804.html
2 1730 34.12% 1095 10.35% /
3 11 0.22% 824 7.79% /stats/usage_201808.html
4 6 0.12% 519 4.90% /stats/usage_201807.html
5 9 0.18% 472 4.47% /stats/usage_201709.html
6 6 0.12% 412 3.90% /stats/usage_201706.html
7 8 0.16% 400 3.78% /stats/usage_201806.html
8 5 0.10% 348 3.29% /stats/usage_201803.html
9 5 0.10% 341 3.22% /stats/usage_201707.html
10 5 0.10% 331 3.13% /stats/usage_201712.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1730 34.12% 940 93.07% /
2 55 1.08% 21 2.08% /stats/usage_201804.html
3 23 0.45% 14 1.39% /stats/
4 11 0.22% 7 0.69% /stats/usage_201808.html
5 8 0.16% 5 0.50% /stats/usage_201806.html
6 9 0.18% 4 0.40% /stats/usage_201709.html
7 6 0.12% 3 0.30% /stats/usage_201805.html
8 6 0.12% 3 0.30% /stats/usage_201807.html
9 6 0.12% 2 0.20% /stats/usage_201706.html
10 4 0.08% 2 0.20% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1730 34.12% 937 93.14% /
2 55 1.08% 21 2.09% /stats/usage_201804.html
3 23 0.45% 11 1.09% /stats/
4 11 0.22% 7 0.70% /stats/usage_201808.html
5 9 0.18% 5 0.50% /stats/usage_201709.html
6 8 0.16% 4 0.40% /stats/usage_201806.html
7 5 0.10% 3 0.30% /stats/usage_201707.html
8 6 0.12% 3 0.30% /stats/usage_201805.html
9 6 0.12% 3 0.30% /stats/usage_201807.html
10 6 0.12% 2 0.20% /stats/usage_201706.html

Top 30 of 123 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3531 69.63% - (Direct Request)
2 332 6.55% http://xxxpornsexmovies.com
3 300 5.92% http://xxxbestfree.com
4 270 5.32% http://xxxsextubeporn.com
5 26 0.51% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
6 23 0.45% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
7 20 0.39% https://seomafia.by/uslugi
8 19 0.37% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
9 12 0.24% http://transploni.at/wp-login.php
10 12 0.24% https://seomafia.by
11 11 0.22% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/
12 10 0.20% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/metalux-standart/
13 10 0.20% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-iz-massiva-olkhi/vmo/
14 9 0.18% http://transploni.at/
15 9 0.18% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-nakladnye/zamok-nakladnoj-suvaldnyj-dlya-vneshnikh,-vnutrennikh-i-mezhkomnatnykh-dverej-kremen-10462kma.html
16 9 0.18% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-steklyannye/
17 8 0.16% https://google.com
18 8 0.16% https://t-dveri.by/
19 8 0.16% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-vreznye/zamok-vreznoj-tsilindrovyj-dlya-vneshnikh-vnutrennikh-i-mezhkomnatnykh-dverej-kremen-10303.html
20 8 0.16% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/dveri-zion-mogilev/luna3d.html
21 8 0.16% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/postavskij-mebelnyj-tsentr-massiv-sosny/dver-mezhkomnatnaya-iz-massiva-sosny-model-m5-do.html
22 8 0.16% https://t-dveri.by/uslugi/obivka-i-remont--dverej/
23 8 0.16% https://t-dveri.by/uslugi/ustanovka-metallicheskikh-dverej/
24 7 0.14% https://t-dveri.by/akcii-skidki-rasprodazhi/rasprodazha metallicheskih dverej/
25 7 0.14% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-mezhkomnatnykh--dverej/
26 7 0.14% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-mezhkomnatnykh--dverej/ruchki-dvernye/dvernye-ruchki-oniks/
27 7 0.14% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-nakladnye/
28 7 0.14% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/ladora/
29 7 0.14% https://t-dveri.by/pmc-prod.html
30 6 0.12% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-mezhkomnatnykh--dverej/mekhanizmy-dlya-razdvizhnykh-dverej/

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1668 32.89% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
2 274 5.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 160 3.16% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
4 160 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
5 139 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
6 139 2.74% \"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372
7 101 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 97 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 74 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 67 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
11 61 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
12 58 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 45 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 41 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 37 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for August 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5071 100.00% 2005 100.00% 10577 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21